PROVOZNÍ ŘÁD 

 • tento provozní řád se vztahuje na ubytování v JBX resort Avenue Lipno (dále jen "resort"), který provozuje společnost JBC agency s.r.o. (dále jen "provozovatel") a platí v celém resortu
 • každý host ubytovaný v hotelových pokojích a apartmánech se zavazuje dodržovat tento provozní řád
 • host je povinen vyplnit ubytovací kartu (on-line předem na základě emailové výzvy) nebo předložit na recepci resortu v hlavní budově B svou ID kartu (občanský průkaz nebo pas)
 • pokud není písemně dohodnuto jinak, platba je vždy předem v hotovosti nebo kartou nebo fakturou dle nabídky a odsouhlasené ceny. Na požádání recepční vystaví ihned při nástupu hosta platný doklad o úhradě poskytovaných služeb, který zároveň slouží jako doklad o ubytování
 • komerční využití pokoje nebo apartmánu (fotografování, natáčení, rozhovory) není povolené 
 • ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním kožními parazity, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek
 • ubytovací zařízení ubytuje hosta  v době od 16,00 aktivací PIN kódu k elektronickým zámkům - garáže, hlavní vchod, dveře do pokoje nebo apartmánu (totožný PIN kód ke všem zámkům) pokud nebylo předem dohodnuto jinak. PIN kód se zasílá automaticky z rezervačního systému na emailovou adresu vyplněnou hlavním hostem do ubytovací karty 
 • nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nebo apartmán nejpozději do 10,30 hod
 • před uvolněním pokoje nebo apartmánu - ukončení pobytu - je host povinen uhradit otevřené účty na recepci a v lobby baru hlavní budovy
 • host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů
 • v době od 22,00 do 06,00 hod je host povinen dodržovat noční klid
 • v resortu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 • za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu jsou plně odpovědní jejich zákonní zástupci (rodiče nebo jiné pověřené osoby)
 • hostům není dovoleno zasahovat do jakýchkoliv instalací a zařízení nebo měnit jejich nastavení
 • každý host je povinen šetřit zařízení – za svévolné poškozování nebo ztrátu vybavení je host povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou zástupcem provozovatele
 • v případě nestandartního znečištění pokoje nebo apartmánu bude hostům naúčtován poplatek za mimořádný úklid ve výši 2000 Kč (nebo 100€) 
 • host je povinen oznámit veškeré závady a poruchy na zařízení na recepci resortu okamžitě po zjištění, pokud je recepce uzavřená, zašle host email na info@avenuelipno.cz
 • dbejte pokynů zaměstnanců provozovatele
 • za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel resortu nezodpovídá
 • k případným stížnostem nebo připomínkám využijte emailovou adresu resortu – info@avenuelipno.cz
 • v celém objektu platí zákaz kouření, všechny budovy v resortu jsou nekuřácké!
 • v pokojích a na apartmánech platí zákaz věšení prádla na skleněná zábradlí na balkónech a terasách u pokojů a  apartmánů, pro sušení prádla jsou k dispozici sušáky
 • domácí mazlíčci nejsou povoleni
 • do pokojů a apartmánů je zákaz nošení lyží, snowbordů a lyžařských bot, dále nošení kol a ostatního sportovního náčiní - hosté mají zdarma k dispozici kolárnu / lyžárnu  s instalovanými kolostavy, jsou zde umístěné vyhřívané skříňky pro uložení zimního vybavení a je zde dostatek prostoru pro uložení i ostatního sportovního náčiní – kartu pro vstup do tohoto prostoru získáte na recepci resortu
 • v mimořádných případech či závadách v hotelovém systému má provozovatel právo zajistit náhradní ubytování hosta
 • Porušení provozního řádu resortu může vést k předčasnému ukončení pobytu bez náhrady a pokutě až 5000 Kč

Tento provozní řád je v platnosti od 1.1.2022

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY SE SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI A SAUNOVÝ SVĚT

Vstup na zahradu a sportoviště umístěné  mezi jednotlivými budovami resortu a do saunového světa umístěného pod budovami je povolen pouze ubytovaným hostům Avenue Lipno a hostům JBX resort, kteří si jednotlivé služby a vstupy řádně zarezervovali a zaplatili na hlavní recepci resortu v budově B. 

Při špatném počasí jsou všechny venkovní aktivity uzavřené. V období od 15.5. do 30.9. jsou hostům k dispozici bazén se slanou vodou, vířivka a lehátka umístěná na travnatých plochách. Maximální počet hostů v jeden časový blok (5 hodin) v prostoru u bazénu: 20 včetně dětí. 

Sportoviště minigolf a curling - počet současně hrajících osob - se řídí rezervačními štaflemi na recepci resortu. Saunový svět je hostům v tomto období k dispozici pouze na základě předchozího objednání,a to minimálně 120 min předem.

V ostatních měsících jsou hostům k dispozici tyto služby: saunový svět a curling, pokud neleží souvislá sněhová pokrývka a není námraza, je na jaře a na podzim k dispozici hostům také minigolf. Otevírací doba sportovišť a rezervace jsou hostům k dispozici na hlavní recepci resortu

Majitel JBX resort Avenue Lipno žádá hosty aby:

 • nekonzumovali v bazénu a ve vířivce žádné jídlo ani nápoje
 • děti do 12 let vstupovaly na sportoviště pouze za doprovodu dospělé osoby, zároveň se děti nesmí ve všech venkovních prostorách resortu nechávat bez dozoru
 • neskákali do vířivky a bazénu
 • nevstupovali do bazénu a vířivky, pokud na sobě mají tělový krém nebo olej
 • před vstupem do bazénu či vířivky se řádně osprchovali
 • dodržovali čistotu a zachovávali čistotu všech míst a při svém jednání dbali na vlastní bezpečnost

V případě porušení tohoto provozního řádu budou muset host/hosté opustit sportoviště a relax zahradu bez nároku na kompenzaci. Venkovní prostory a sportoviště jsou monitorovány kamerovým systémem.