Contact information

Didn't you found all the answers to your questions? Do not hesitate to contact our stuff. They will gladly answear or questions or comply your requests.

JBX Resort Avenue Lipno
Lipno nad Vltavou 170, 171, 172
382 78 Lipno nad Vltavou

E-Mail: rezervace@jbxresort.cz
Phone number: +420 607 176 172

Billing information: 

MM agency s.r.o.
Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 Hostivař

ICO: 28090101, DIC: CZ2809010, Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku - spisová značka: C 229842 vedená u Městského soudu v Praze

Hotel Facebook