Contact information

Didn't you found all the answers to your questions? Do not hesitate to contact our stuff. They will gladly answear or questions or comply your requests.

JBX Resort Avenue Lipno
Lipno nad Vltavou 170, 171, 172
382 78 Lipno nad Vltavou

E-Mail: rezervace@jbxresort.cz
Phone number: +420 607 176 172

Billing information: 

JBC agency s.r.o.
Kněžská 418/4,  370 01 České Budějovce

ICO: 26080401, DIC: CZ26080401, Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku - spisová značka: C 12753 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Hotel Facebook